Spots in Shichinohe-machi, Aomori, Tohoku

5件を表示中

Shichinohe-machiCross fa1ec0c5fa0936560cf94dacd54cd9ceb00bdcd278c7c6cb22d003b0cf61aae3
Shichinohe-Towada Station (七戸十和田駅)

Stations

Aomori Pref. Kamikitagunshichinohemachi

Former location of Shichinohe Castle (七戸城跡)

Historical Sites, Ruins & Cultural property

Shironoato,Shichinohe-machi,Kamikita-gun,Aomori

Square 35f5213de41cf8068a369b9d1b34c1f01bf41fac618c5d3cf425d7c80d0393ef

Botanical Gardens

25-1, Yamadate, Shichinohe-machi Kamikita-gun, AOMORI

Square 35f5213de41cf8068a369b9d1b34c1f01bf41fac618c5d3cf425d7c80d0393ef

Roadside Rest Areas

67-94 Aza Arakumanai, Shichinohe-machi, Kamikita-gun, Aomori

Square 35f5213de41cf8068a369b9d1b34c1f01bf41fac618c5d3cf425d7c80d0393ef

City Offices

131-4 Mori-no-ue, Shichinohemachi, Kitakamigun